SİRKÜLER
2020 / 36: ÖZEL OKULLARDA VE ÜNİVERSİTELERDE KDV İNDİRİMİ.

M E V Z U A T   B İ L G İ L E N D İ R M E   S İ R K Ü L E R İ

TARİH

31.08.2020

SAYI

2020 / 36

KONU

ÖZEL OKULLARDA VE ÜNİVERSİTELERDE KDV İNDİRİMİ .

 

ÖZEL OKULLARDA VE ÜNİVERSİTELERDE EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİNDE 01.09.2020-30.06.2021 TARİHLERİ ARASINDA KDV ORANI %1 OLARAK UYGULANACAKTIR.

30 Ağustos 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’yla; üniversite ve yüksek okullar ile özel okullarda 1 Eylül 2020 ile 30 Haziran 2021 tarihleri arasında verilen eğitim ve öğretim hizmetlerinde KDV oranı %1 olarak uygulanacaktır.

2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 1. maddesinde; Karar’a ekli (I) sayılı listedeki teslim ve hizmetlerin %1 oranında, (II) sayılı listedeki teslim ve hizmetlerin ise %8 oranında KDV’ye olduğu, bu listelerde yer almayan diğer mal ve hizmetlerin ise genel oranda (%18) KDV’ye tabi olduğuna yönelik düzenleme yer almaktadır.

30 Ağustos 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yukarıdaki BKK’ya geçici 7. madde eklenmiştir.

Buna göre üniversite ve yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında, 1 Eylül 2020 ilâ 30 Haziran 2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) verilen eğitim ve öğretim hizmetlerinde KDV oranı %1 olarak uygulanacaktır.

 

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı, yayım tarihinde (30 Ağustos 2020) yürürlüğe girmiştir.

 

Saygılarımızla…..