Sunumlar
Yeminli Mali Müşavir 2020 Yılı Tasdik Hadleri

 

2020 YILI YMM TASDİK HADLERİ
 

 

Yeminli Mali Müşavirler tarafından düzenlenecek tasdik raporları ile ilgili olarak 37 seri numaralı 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği’nde hadler belirlenmiş, Maliye Bakanlığı’nca özel bir belirleme yapılmadığı takdirde bu parasal hadler her yıl bir önceki yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılarak uygulanacaktır açıklaması yapılmıştır.

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2019 yılında özel bir had belirlenmediğinden, 37 sıra numaralı tebliğde belirtilen hadler 2020 yılı için açıklanan yeniden değerleme oranında arttırılarak uygulanacaktır.

 

Buna göre; 2019 yılı için yeniden değerleme oranı 22,58 olarak açıklandığından 01/01/2020 tarihinden itibaren uygulanacak hadler hesaplanarak aşağıya çıkarılmıştır.

 

II-TAM TASDİK KAPSAMINA GİRECEK OLAN MÜKELLEFLER
 

Aşağıdaki hadlerden birinin aşılması halinde Tam Tasdik kapsamına girilir. Ancak Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin YMM’lere tam tasdik yaptırılması zorunlu değildir.

 

TAM TASDİK SINIRI

2020 YILI (TL)

AKTİF TOPLAMI

12.955.000

NET SATIŞLAR TOPLAMI

29.780.000

 

   

III- YMM RAPORU İLE ALINABİLECEK İADE LİMİTLERİ
 

YMM Tam Tasdik yapılmadan iade alınabilecek tutarlar aşağıya çıkarılmıştır. Bu tutarları aşan iadeler için Süresinde Yapılmış Tam Tasdik Sözleşmesi olmalıdır. 11/1-b Kapsamında iadelerde Tam Tasdik olsa da YMM raporu ile belirtilen üst sınırlardan fazla iade yapılmaz.
 

İSTİSNA TÜRÜ

2020 YILI

(TL)

11/1-a, 11/1-c, 13/a, 13/d, 14, 15/b, 9

852.000

29/2 İndirimli Oran KDV iADESİ

1.705.000

11/1-b (Tam Tasdik Sözleşmesi Olup Olmadığına Bakılmaksızın)

224.000

 

 

 

IV- YMM RAPORU İLE YAPILABİLECEK GELİR/KURUMLAR VERGİSİ NAKİT İADE LİMİTLERİ
 

Gelir ve Kurumlar Vergisinden 10.000 TL’ye kadar olan nakit iadelerde Tam Tasdik aranmaz. 10.000 – 100.000 TL arası nakit iadelerde, Süresinde Yapılmış Tam Tasdik Sözleşmesi aranılır. 100.000 TL’ yi aşan nakit iadeler Tam Tasdik olsa da YMM raporu ile yapılamaz. Bu tür iadeler teminat ya da vergi incelemesi sonucuna göre yerine getirilir.

 

Gelir / Kurumlar Vergisi İade Taleplerinde YMM Raporu İle Nakden İade Alınabilecek Üst Limitler

2020 YILI (TL)

100.000 (252 Seri Numaralı Tebliğ ile belirlenmiştir.)

 

 

 

V- İNDİRİMLİ ORAN KDV İADELERİNDE LİMİT
 

İndirimli Orana Tabi işlemin Gerçekleştiği Yıl” iadelerine uygulanmak üzere, aşağıda belirtilen tutarları aşan yüklenilen KDV’ler iade edilebilir. 

 

 İade Yapılabilmesi İçin Aşılması Gereken Limit

2020 YILI (TL)

17.300

(29 Seri No.lu KDV Tebliği)

 

 

            Buna göre, indirimli orana tabi işlemlerde 17.300.-TL istisna kısım olup, bu tutarı aşan iade tutarları talep edilebilecektir.

 

VI- DİĞER TASDİK LİMİTLERİ
 

 

2020 YILI (TL)

 Kurumlar Vergisi İstisnası

446.000

Yatırım İndirimi İstisnası

1.010.000

 

 

Saygılarımızla…..