Sunumlar
Yeminli Mali Müşavir 2020 Yılı Tasdik Hadleri

Yeminli Mali Müşavirlik Hizmeti

Yeminli mali müşavirlik hizmeti, firmalar ya da işletmeler tarafından oldukça önemsenen bir hizmettir. Yeminli mali müşavir hizmeti hesap defterlerinden bilançoya, defter kayıtları ve belgelerinden vergi mevzuatlarına kadar çok geniş bir alanı kapsar. Yeminli mali müşavir muhasebe konusundaki her türlü incelemeyi gerçekleştirir. Bu incelemeler sonucunda işletmenin ya da firmanın muhasebe işlemleri ve vergiler konusunda herhangi bir eksiğinin olmaması adına çalışır. Bunların dışında yeminli mali müşavirlerin verdiği başlıca hizmetler şunlardır:

Kurumlar vergisi ya da gelir vergisi beyannamelerinin tasdik edilmesi.

Her türlü muhasebe sisteminin kurulması, tüm mali işlerin ve mevzuat işlerinin düzenlenmesi.

Gerektiği konularda görüş bildirilmesi ya da bilirkişilik yapılması, inceleme ve denetimlerin gerçekleştirilmesi.

Sermayenin ödendiğine dair tespit ve tasdik işlemlerinin yapılması.

Gümrük beyannamelerinin tasdik edilmesi.

Organize sanayi bölgelerinin hesapların denetimi ve incelenmesi.

yeminli mali müşavirlik hizmeti

İstanbul'da Yeminli Mali Müşavirlik Hizmeti 


 Her şehirde olduğu gibi İstanbul'da da pek çok yeminli mali müşavir bulunur. Her firma ya da işletme, gerek danışmak ve fikir almak, gerekse de ihtiyacı olan işleri yaptırmak için yeminli mali müşavire ihtiyaç duyar. Bazı yeminli mali müşavirler ofislerini tek başlarına ve bağımsız olarak açmakta, hizmetlerini de bu şekilde sunmaktadır. Bazı yeminli mali müşavirler ise büyük firmalara ve şirketlere bağlıdırlar. Yani siz bir şirketle iletişime geçerek oradan bir yeminli mali müşavirlik hizmeti alabilirsiniz. Bu, günümüzde daha güvenilir ve kaliteli bir yol olarak karşımıza çıkmaktadır. İstanbul'da bu hizmeti veren firmalardan biri de Capital Denetim'dir.
 
 Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik: Capital Denetim
 
 Capital Denetim, piyasada güvenilir şekilde hizmet sunmak için bir araya gelen 3 ortak tarafından kurulmuş bir denetim ve yeminli mali müşavirlik şirketidir. Şirket Ekrem Saatçi'nin kuruculuğunda ve Fuat Günay ile Dr. Adnan Dede ortaklığında faaliyete başlamıştır. Bu üç isim de alanında başarılı ve piyasada güvenilir isimlerdir. Dolayısıyla firma faaliyetine başladığı günden bu yada, piyasanın en çok aranan ve en çok tercih edilen firmalarından birisi haline gelmiştir. Aranan yeminli mali müşavir İstanbul içerisinde Capital Denetim'de bulunabilir.
 
 Capital Denetim, müşterilerin yaşadıkları sorunların hem hızlı hem de güvenilir bir şekilde çözülmesi için uğraşır. Mükelleflerin vergi konuları ile ilgilenirken, bir yandan da vergisel olarak ortaya çıkan tüm avantajlardan ve teşviklerden mükellefin yararlanmasını sağlar. Capital Denetim'in amacı kaliteli hizmet sunmak, güvenilir olmak, tüm hizmetleri zamanında teslim etmek, müşteri memnuniyeti ve şeffaflıktır. Eğer aradığınız yeminli mali müşavir Yenibosna bölgesinde olmalıysa, o halde yine Capital Denetim tercih etmeniz gereken firma olmalıdır. 
 
 Capital Denetim'in Sunduğu Hizmetler

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun bir şekilde raporlama ve bağımsız denetim gerçekleştirmek.

Yalnızca yeminli mali müşavirlerin yapabildiği denetim ve tasdik hizmetlerini gerçekleştirmek.

Katma Değer Vergisi ve diğer vergi iadesi hizmetleri.

Vergi istisnaları ve vergi muafiyetlerinin raporlanması.

Vergi süreçlerinin ve vergi uyuşmazlıklarının denetimi ve danışmanlığı.

Finans ve yönetim danışmanlığı.

Vergi incelemeleri konusunda ücretsiz denetim hizmeti.

Mentörlük hizmeti.

Neden Capital Denetim?
 
 İşletmeler ya da firmalar için muhasebe ve vergi konuları oldukça hassas bir şekilde yönetilmesi gereken konulardır. Firmaların sorun yaşamaması adına tüm bu işlerin güvenilir ellere teslim edilmesi gerekir. Aksi halde işletme hem itibar olarak hem de ekonomik olarak sorunlar yaşayabilir. İşte bu gibi sorunların ortaya çıkmaması ya da ortadan kaldırılması için Capital Denetim kurulmuştur. Capital Denetim sonuna kadar güvenebileceğiniz ve kaliteli hizmet alabileceğiniz, İstanbul'da bulunan ender firmalardandır. 

 

2020 YILI YMM TASDİK HADLERİ

Yeminli Mali Müşavirler tarafından düzenlenecek tasdik raporları ile ilgili olarak 37 seri numaralı 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği’nde hadler belirlenmiş, Maliye Bakanlığı’nca özel bir belirleme yapılmadığı takdirde bu parasal hadler her yıl bir önceki yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılarak uygulanacaktır açıklaması yapılmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2019 yılında özel bir had belirlenmediğinden, 37 sıra numaralı tebliğde belirtilen hadler 2020 yılı için açıklanan yeniden değerleme oranında arttırılarak uygulanacaktır.

Buna göre; 2019 yılı için yeniden değerleme oranı 22,58 olarak açıklandığından 01/01/2020 tarihinden itibaren uygulanacak hadler hesaplanarak aşağıya çıkarılmıştır.

II-TAM TASDİK KAPSAMINA GİRECEK OLAN MÜKELLEFLER
 

Aşağıdaki hadlerden birinin aşılması halinde Tam Tasdik kapsamına girilir. Ancak Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin YMM’lere tam tasdik yaptırılması zorunlu değildir.

 

TAM TASDİK SINIRI

2020 YILI (TL)

AKTİF TOPLAMI

12.955.000

NET SATIŞLAR TOPLAMI

29.780.000

 

   III- YMM RAPORU İLE ALINABİLECEK İADE LİMİTLERİ
 

YMM Tam Tasdik yapılmadan iade alınabilecek tutarlar aşağıya çıkarılmıştır. Bu tutarları aşan iadeler için Süresinde Yapılmış Tam Tasdik Sözleşmesi olmalıdır. 11/1-b Kapsamında iadelerde Tam Tasdik olsa da YMM raporu ile belirtilen üst sınırlardan fazla iade yapılmaz.
 

İSTİSNA TÜRÜ

2020 YILI

(TL)

11/1-a, 11/1-c, 13/a, 13/d, 14, 15/b, 9

852.000

29/2 İndirimli Oran KDV iADESİ

1.705.000

11/1-b (Tam Tasdik Sözleşmesi Olup Olmadığına Bakılmaksızın)

224.000

 

 

IV- YMM RAPORU İLE YAPILABİLECEK GELİR/KURUMLAR VERGİSİ NAKİT İADE LİMİTLERİ
 

Gelir ve Kurumlar Vergisinden 10.000 TL’ye kadar olan nakit iadelerde Tam Tasdik aranmaz. 10.000 – 100.000 TL arası nakit iadelerde, Süresinde Yapılmış Tam Tasdik Sözleşmesi aranılır. 100.000 TL’ yi aşan nakit iadeler Tam Tasdik olsa da YMM raporu ile yapılamaz. Bu tür iadeler teminat ya da vergi incelemesi sonucuna göre yerine getirilir.

 

Gelir / Kurumlar Vergisi İade Taleplerinde YMM Raporu İle Nakden İade Alınabilecek Üst Limitler

2020 YILI (TL)

100.000 (252 Seri Numaralı Tebliğ ile belirlenmiştir.)

 

V- İNDİRİMLİ ORAN KDV İADELERİNDE LİMİT
 

İndirimli Orana Tabi işlemin Gerçekleştiği Yıl” iadelerine uygulanmak üzere, aşağıda belirtilen tutarları aşan yüklenilen KDV’ler iade edilebilir. 

 

 İade Yapılabilmesi İçin Aşılması Gereken Limit

2020 YILI (TL)

17.300

(29 Seri No.lu KDV Tebliği)

 

 

            Buna göre, indirimli orana tabi işlemlerde 17.300.-TL istisna kısım olup, bu tutarı aşan iade tutarları talep edilebilecektir.

 

VI- DİĞER TASDİK LİMİTLERİ
 

 

2020 YILI (TL)

 Kurumlar Vergisi İstisnası

446.000

Yatırım İndirimi İstisnası

1.010.000

 

Saygılarımızla…..