Vergi İstisna Ve Muafiyetlerin Raporlanması
Vergi İstisna Ve Muafiyetlerin Raporlanması

Vergi Kanunları ile Diğer Kanunlarda Yer Alan İstisna ve Muafiyetlerin Raporlanması;

  • Devlet Teşvikleri , İndirim, İstisna, ve Muafiyetlere İlişkin Tasdik İşlemler
  • Yatırımların ve İstihdamın Artırılmasına Yönelik Vergisel Teşvikler
  • AR-GE Faaliyetlerine Yönelik Teşvikler
  • Kobi Birleşmelerinde Vergisel Teşvikler
  • İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamaları
  • Avrupa Birligi tarafından Desteklenen Projelerin Rapora Bağlanması
  • Diğer Teşvik, İndirim, İstisna ve Muafiyetlere İlişkin Tasdik İşlemleri
  • Yeminli Mali Müşavirlik Mevzuatında Öngörülen Diğer İşler