Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlık ve Denetim Hizmetleri

Dış ticaret işlemleri yapan işletmelerin gümrük ve dış ticaret mevzuatı karşısındaki yükümlülükleri günümüzde sadece eşyanın ithalat veya ihracat süreçlerinin tamamlanması ile sona ermemektedir.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü, sonradan kontrol, sektörel gümrük incelemeleri, gümrük uyuşmazlıklarına yönelik idari ve adli davalar gibi süreçler yükümlülerin gümrük ve dış ticaret işlemlerine ilişkin operasyonel faaliyetleri dışında ayrıca bu alana ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti almalarını gerekli kılmakla birlikte geçmiş dönemdeki gümrük ve dış ticaret işlemlerinin belirli aralıklarla denetiminin yapılıp elde olunan bulguların raporlanması mevzuata uyum (compliance) oldukça önem arz etmektedir.

Bununla birlikte ticarette korumacılık politikalarının sonucu olarak ortaya çıkan uluslararası ticaret ve gümrük uygulamaları konusunda giderek daha da karmaşık hale gelen regülasyonlar, ilave gümrük vergileri ve anti-damping uygulamaları gibi süreçler dış ticaret yapan aktörler için riskli çalışma alanları oluşturmakla birlikte bu düzenlemelere uyum sağlayamamak veya maliyetleri azaltan unsurları değerlendirememek de işletmeleri olumsuz etkileyebilmektedir.

Bu kapsamda müşterilerimizin gümrük ve dış ticaret mevzuatı çerçevesinde oluşacak sorunlarına çözüm üretmeye yönelik hizmetler sunmaktayız.

 

Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlık Hizmetleri

•    Gümrük ve dış ticaret mevzuatı ile ilgili hukuki görüş bildirme

•    Gümrük ve dış ticaret uygulamalarının yorumlanması

•    Gerçekleşen dış ticaret ve gümrük operasyonlarının analizi

•    Yapılan veya planlanan dış ticaret operasyonlarının gümrük mevzuatı karşısındaki durumunun analiz edilmesi

  • Gerçekleştirilen ihracat ve ithalat işlemlerinin kambiyo mevzuatı çerçevesinde değerlendirilmesi

 

Gümrük İşlemlerinde Uyum Denetimi (Customs Check-Up)

•    Tedarikçiler ile olan sözleşmelerin incelenmesi

•    Dış ticaret işlemlerine ilişkin finansal ve muhasebesel kayıtlarının kontrolü

•    Yurtdışına yapılan tüm ödemelerin gümrük mevzuatı karşısındaki durumunun değerlendirilmesi

•    Royalti ve lisans ödemelerine ilişkin uygulamalar

•    Gümrük idarelerine yapılan beyanların firma kayıtları ile uygunluğunun denetimi

•    İstisnai kıymetle beyan müessesesi

•    Gümrük beyannameleri ve ekli belgelerin denetimi

• Transfer fiyatlandırması politikaları kapsamındaki işlemlerin gümrük mevzuatı karşısındaki durumunun analizi

 

Gümrük Uyuşmazlıkları Süreç Yönetimi

•    Gümrük uyuşmazlıklarına karşı izlenebilecek hukuki yolların tespiti

  • Gümrük idarelerince düzenlenen ek tahakkuk ve para cezası kararlarına karşı itiraz dilekçelerinin hazırlanması

•    Gümrük uyuşmazlıklarının idari aşamada çözümüne yönelik yasal süreçlerin takibi

•    Gümrük uzlaşması sürecinde yükümlülerin gümrük idaresi nezdinde temsil edilmesi

•   Gümrük uyuşmazlıklarının yargı mercileri nezdinde dava konusu edilmesi edilmesi halinde dava dilekçelerinin oluşturulması

 

Sonradan Kontrol/Gümrük İncelemesi Danışmanlığı

•    Sonradan kontrolü sürecinde firmanın Ticaret Bakanlığı nezdinde temsil edilmesi

•    Sonradan Kontrol sürecinde hazırlanması gereken dokümantasyon sürecine destek olunması

•    Sonradan kontrol denetiminde tespit edilen eksiklikler ile ilgili ileri sürülebilecek hususların tespiti

•    Firmanın sonradan kontrol ve gümrük inceleme süreçlerine hazırlıklı olmasının sağlanması

 

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü

  • Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanması
  • Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsünün devamı için yıllık olarak alınması gereken gümrük ve dış ticaret mevzuatı ve uygulamaları kapsamındaki eğitimlerin verilmesi
  • 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamındaki eğitimlerin verilmesi

 

Gümrük ve Dış Ticaret Eğitim Programları

•  Şirket ihtiyaçlarına gümrük ve dış ticaret mevzuatı ve uygulamaları konularında şirket profesyonellerine yönelik eğitim programları dizayn edilmesi,