Şirket Bölünmesi Ve Şirket Evliliği

 

Şirket Bölünmesi Ve Şirket Evliliği Nedir? Şirket bir diğer ismiyle firma Türk yasalarına göre iki ya da daha fazla gerçek veya tüzel kişinin bir araya gelmesi sonucunda oluşan kişiliktir. Bu kişilik yani şirket gerçek ve tüzel kişilerin emek ya da mallarını müşterek olacak şekilde aynı amaç doğrultusunda ortaya koymalarıdır. Bu ortaya koyma şekli resmiyete dökülerek bir sözleşmeyle birleştirilir.

 

 Bu sözleşme sonucunda da tarafların olduğu bir şirket ortaya çıkar. Şirketlerin kurulma aşamalarında firma sahiplerinin hem resmi hem de manevi anlamda gerçekleştirmeleri gereken işler mevcuttur. Bu işler ilgili şirketin gelecekteki başarısını da son derece etkilemektedir. Bu amaçla firmalar ilgili alandaki profesyonel diğer firmalardan destek alabilmektedir.

 

 Şirket Bölünmesi Nedir?

 

 Bu tanımda bir sermaye şirketi veya bir kooperatif söz konusudur. Bu sermaye şirketi mal varlığının tamamını veya bir kısmını olacak şekilde yeni kurulacak olan ya da hali hazırda mevcut olan birden fazla sermaye şirketine devretmesine şirket bölünmesi denmektedir. Bu bölünme yani devretme işlemi ortaklara iştirak hissesi verilmesi karşılığında gerçekleşmektedir.

 

 Bu bölünme işlemi kimi şirketlerde kaçınılmaz hale gelmektedir. Bu işlemle de muhasebeci mali müşavir firmaları tecrübeli çalışanlarıyla ilgilenmektedir. Capitaldenetim.com.tr sitesi de vergi denetim danışmanlığı, finans yönetim danışmanlığı gibi hizmetler vererek şirketlere bu konularda profesyonel destek vermektedir. Vergi Hukuku yönünden olan bu düzenlemeler zaten Kurumlar Vergisi Kanununda yer almaktadır.

 

Şirket Bölünmesi

 

 Şirketlerde gerçekleşen bu bölünme kısmi bir bölünme ya da tam bir bölünme olabilmektedir. Bilinmesi gereken bölünmenin şahıs şirketlerine değil sermaye ya da kooperatif şirketlerine tanınmış olmasıdır. Bu bölünmenin vergisiz olarak yapılıp yapılamayacağı, kısmi bölünmenin nasıl olduğu ve tam bölünmenin nasıl olduğu gibi soruların cevaplarına Capitaldenetim.com.tr sitesinden rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

 

 Şirket Bölünmesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

 

 Belirli bir süreci kapsayan şirket bölünmesi gerçekleştirilmeden önce dikkat edilmesi gereken hususlar öğrenilmeli ve mutlaka profesyonel destek alınmalıdır. İlk olarak bu süreçte şirket paylarının ve haklarının nasıl korunabileceği belirlenmelidir.

 

 Şirket patları ve haklarının korunması tam ve kısmi bölünmelerde Türk Ticaret Kanunu’nun 140’ıncı maddesi uyarınca yapılmaktadır. Dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise bölünme sözleşmesi ve bölünme planıdır. Bölünmeye tabi olacak şirketler yönetim organları tarafından bir sözleşmeye tabi tutulur. Bölünme planını ise yönetim organı düzenler. Bu işlemlerin yazılı şekilde yapılması ve onaylanması şarttır.

 

 Bölünme dışında kalan mal varlıkları konusu da bu işlemde dikkat edilmesi gereken bir diğer husustur. Bu durumda kısmi ve tam bölünmeye göre değişkenlikler söz konusudur. Örneğin kısmi bölünmede söz konusu mal varlığı devreden şirkette kalabilmektedir. Tam bölünmede ise net aktif varlığın oranına göre hareket edilmektedir.

 

 Şirket Evliliği Nedir?

 

 Bölünme kadar önemli bir konu olan ve Capitaldenetim.com.tr sitesinin uzmanlık alanına giren şirket birleşmesi de bazı hususları beraberinde getirir. Bir şirketin başka bir şirketi satın alması sonucunda ya da birden çok şirketin aynı çatı altında toplanmasıyla gerçekleşen işleme şirket birleşmesi bir diğer ismiyle de şirket evliliği denmektedir.

 

 Bu birleşmeyi gerçekleştirecek olan şirketler çeşitli nedenlerle aynı, farklı veya benzer sektörlerde yer alan şirketler olabilmektedir. Bu şirketler pazar konumlarını değiştirebilir ve birbirleriyle birleşme sağlayabilirler.

 

 Şirket Evliliğinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

 

 Şirketler çeşitli nedenlerden dolayı büyümeye giden şirketlerin himayesi altına girebilir, güçlerini birleştirebilir yani şirket evliliği yapabilir. Şirket birleşmesinin nedenleri arasında verimliliği arttırmak, rekabeti azaltmak, sahip olunan teknolojileri geliştirmek, büyümek, popüler markalara sahip olmak, karlılığı arttırmak gibi sebepler bulunmaktadır.

 

 Şirket birleşmesi işlemini yaparken de tarafların mutlaka dikkat etmesi gereken hususlar vardır. Bu hususlar geçerli olan şirket birleşmesinin nasıl olacağını öğrenmekle başlamaktadır. Bilindiği gibi bir birleşme gerçekleşecekse bu birleşme resmi sözleşmelerle geçerli halde olmalıdır.

 

 Tasfiye halindeki bir şirketin birleşmeye katılması konusuna da dikkat edilmelidir. Birleşmeye katılan şirketlerin sermayesi kayıp olabilir veya borca batık halde olabilir. Bu duruma da dikkat edilmelidir. Birleşme raporu, birleşme kararı, birleşme içeriği, birleşme sözleşmesinin nasıl yapılacağı, ortaklık payları ve hakları gibi pek çok önemli konu birleşmede sizleri beklemektedir. Bu bakımdan tek yapmanız gereken Capitaldenetim.com.tr sitesinden destek almak olacaktır.

 

 Şirket Evliliği Sözleşmesinin İçeriği

 

 Şirket evliliğinin belirli bir sözleşme doğrultusunda gerçekleştiğini bildirdik. Bu sözleşmenin içeriği de oldukça önemlidir. Şirket evliliği sözleşmesinin içeriğinde mutlaka şu maddeler yer almalıdır:

 

-Birleşmeye katılan şirketlerin ticari unvanları

 

-Şirket paylarının değişim oranı

 

-Şirket paylarının değiştirilmesinin şekli

 

-Yeni kurulan şirketin bilanço karına yönelik olarak hak kazanılan tarih ve bu konudaki tüm özellikler

 

-Gerektiğinde ayrılma akçesi

 

-Ortaklar ve yönetim organlarına tanınan özel yararlar zorunludur.