Denetim Ve Tasdik Hizmetleri
Denetim Ve Tasdik Hizmetleri

Denetim ve Tasdik Hizmetlerimiz;

  • Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Beyannamelerinin Tasdiki (Tam Tasdik)
  • Muhasebe Denetimi
  • Bilanço Denetimi
  • Gelir Tablosu Denetimi
  • Vergi Denetimi
  • Mali Analiz, Muhasebe ve SGK Denetimi
  • Özel Amaçlı Bağımsız Denetim Raporları
  • Uygunluk Denetim Raporları