SİRKÜLER
2020 / 37: BAZI BİNEK OTOMOBİLLERİNİN ÖTV ORANLARI VE ÖTV MATRAHLARI YÜKSELTİLDİ.

M E V Z U A T   B İ L G İ L E N D İ R M E   S İ R K Ü L E R İ

TARİH

31.08.2020

SAYI

2020 / 37

KONU

BAZI BİNEK OTOMOBİLLERİNİN ÖTV ORANLARI VE ÖTV MATRAHLARI YÜKSELTİLDİ.

 

Bazı binek otomobillerinin ÖTV oranları ile ÖTV oranlarına esas ÖTV matrahları yükseltildi:

30 Ağustos 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2912 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu’na ekli (II) sayılı listedeki 87.03 GTİP numaralı mallardan “- Diğerleri” (binek otomobiller) satır altında yer alan bazılarının ÖTV oranlarına esas ÖTV matrahları ile ÖTV oranları artırılmıştır.

Motor silindir hacmi 1600 cm3 ’ü geçmeyen binek otomobilleri:

 Bu sınıftaki binek otomobillerinde ÖTV oranlarına esas ÖTV matrahlarına ilişkin 70.000 TL’lik değer 85.000 TL’ye, 120.000 TL’lik değer ise 130.000 TL’ye yükseltilmiştir. Ayrıca aynı sınıfta olup ÖTV matrahı 130.000 TL’yi aşan binek otomobillerin ÖTV oranı da %60’dan %80’e çıkarılmıştır.

Motor silindir hacmi 1600 cm3 ’ü geçen fakat 2000 cm3 ’ü geçmeyen binek otomobilleri :

Bu sınıftaki binek otomobillerinden, elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3 ’ü geçmeyenlerden; ÖTV matrahı 135.000 TL’yi aşanların ÖTV oranı %60’dan %80’e çıkarılmıştır.

Aynı sınıftaki diğer binek otomobillerinden ÖTV matrahı 170.000 TL’yi aşmayanların ÖTV oranı %100’den %130’a, bu tutarı aşanların ÖTV oranı ise %110’dan %150’ye çıkarılmıştır.

Motor silindir hacmi 2000 cm3 ’ü geçen binek otomobilleri :

Bu sınıftaki binek otomobillerinden, elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW’ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm3 ’ü geçmeyenlerden; ÖTV matrahı 170.000 TL’yi aşmayanların ÖTV oranı %100’den %130’a, bu tutarı aşanların ÖTV oranı ise %110’dan %150’ye çıkarılmıştır. Aynı sınıftaki diğer binek otomobillerinde ise ÖTV oranı %160’dan %220’ye çıkarılmıştır.

 

Saygılarımızla….