SİRKÜLER
2021/ 05 Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerine ilişkin vergi tevkifat oranı yüzde 5’e çıkarıldı.

M E V Z U A T   B İ L G İ L E N D İ R M E   S İ R K Ü L E R İ

TARİH

05.02.2021

SAYI

2021 / 05

KONU

Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerine ilişkin vergi tevkifat oranı yüzde 5’e çıkarıldı.

 

04 Şubat 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 3491 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 ve 30. maddeleri uyarınca, birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri dolayısıyla yapılan ödemelere ilişkin tevkifat oranı %3’ten %5’e çıkarılmıştır.

Bu oranlar 1 Mart 2021 tarihinden itibaren, avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben yapılan ödemelere uygulanacaktır.

Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) 42-44. maddelerinde birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Buna göre birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde kâr veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilmekte ve tamamı o yılın geliri sayılarak beyannameye dahil edilmektedir.

Diğer taraftan GVK’nın 94. maddesi uyarınca 42. madde kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara ödenen istihkak bedellerinden, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK) 15 ve 30. maddeleri uyarınca da birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleriyle uğraşan kurumlara bu işleriyle ilgili olarak yapılan hakkediş ödemelerinden %3 oranında tevkifat yapılıyordu.

 

4 Şubat 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 3491 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu tevkifat oranı oran %5’e çıkarılmıştır.

Buna göre;

i- GVK’nın 94. maddesi uyarınca, 42. madde kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara ödenen istihkak bedellerinden %5,

ii- KVK’nın 15. maddesi uyarınca, birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleriyle uğraşan kurumlara bu işleriyle ilgili olarak yapılan hakkediş ödemelerinden %5,

iii- KVK’nın 30. maddesi uyarınca, birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleriyle uğraşan kurumlara bu işleriyle ilgili olarak yapılan hakkediş ödemelerinden %5,

oranında tevkifat yapılacaktır.

Bu oranlar 1 Mart 2021 tarihinden itibaren, avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben yapılan ödemelere uygulanacaktır.

 

Saygılarımızla…