SİRKÜLER
2021/ 07 Serbest Bölgeler Kanunu’nun geçici 3. maddesindeki Yüzde 85 oranının 2020 yılında Yüzde 80 olarak uygulanacak.

M E V Z U A T   B İ L G İ L E N D İ R M E   S İ R K Ü L E R İ

TARİH

09.02.2021

SAYI

2021 / 07

KONU

Serbest Bölgeler Kanunu’nun geçici 3. maddesindeki Yüzde 85 oranının 2020 yılında Yüzde 80 olarak uygulanacak.

 

6 Şubat 2021 tarihli 31387 Resmî Gazete’de yayımlanan 3516 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Serbest Bölgeler Kanunu’nun geçici 3. maddesindeki %85 oranının 2020 yılında %80 olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun geçici 3. maddesinde, serbest bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az %85'ini yurt dışına ihraç eden mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisinin, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edileceğine ilişkin düzenleme bulunmaktadır. Yıllık satış tutarı bu oranın altında kalan mükelleflerden zamanında tahsil edilmeyen vergiler cezasız olarak, gecikme zammıyla birlikte tahsil edilmektedir. Söz konusu düzenleme Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın vergilendirme döneminin sonuna kadar geçerlidir.

Karar Resmî Gazete’de yayım tarihi itibarı ile  yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla…