SİRKÜLER
2021/ 12 İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI SÜRE UZATIMI YAPILDI.

M E V Z U A T   B İ L G İ L E N D İ R M E   S İ R K Ü L E R İ

TARİH

14.03.2021

SAYI

2021 / 12

KONU

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI   SÜRE UZATIMI YAPILDI.

 

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI   SÜRE UZATIMI YAPILDI.

 

9 Mart 2021 tarih, 31418 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  3592 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4857 sayılı iş kanununun geçici 10. maddesiyle düzenlenen her türlü iş veya hizmet sözleşmesinin işveren tarafından feshedilememesine ilişkin süre 17 Mart 2021’ den  itibaren 2 ay daha uzatılmıştır.

 

Saygılarımızla…