SİRKÜLER
2021/ 13 2021 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı (yüzde on virgül sıfır dokuz) olarak tespit edilmiştir.

M E V Z U A T   B İ L G İ L E N D İ R M E   S İ R K Ü L E R İ

TARİH

21.03.2021

SAYI

2021 /13

KONU

2021 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı (yüzde on virgül sıfır dokuz) olarak tespit edilmiştir.

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /56 sayılı sirküler ile;

2021 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 10,09 (yüzde on virgül sıfır dokuz) olarak tespit edilmiştir.

 

Saygılarımızla…

 

 

İlgili sirküler.

 

 T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /56

Konusu       

:

Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

Tarihi    

:

18/03/2021

Sayısı   

:

KVK-56 / 2021-1 / Yatırım İndirimi - 42

İlgili olduğu maddeler           

:

Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298

Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 32/A

Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69

İlgili olduğu kazanç türleri   

:

Ticari Kazanç, Zirai Kazanç

                            

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2021 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 10,09 (yüzde on virgül sıfır dokuz) olarak tespit edilmiştir.

 Duyurulur.

Bekir BAYRAKDAR

Gelir İdaresi Başkanı