SİRKÜLER
2024/16 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hk

 

M E V Z U A T   B İ L G İ L E N D İ R M E   S İ R K Ü L E R İ

TARİH

01.04.2024

SAYI

2024/16

KONU

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hk

 

 

 

 

 

 

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından çıkarılan ve 1 Nisan 2024 tarih 32407 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğe göre; 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren uygulanmak üzere;

Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 50,75; avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 51,75 olarak tespit edilmiştir.

 

Bilgilerinize sunulur.       

Saygılarımızla…