SİRKÜLER
2024/17 Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Hk

 

M E V Z U A T   B İ L G İ L E N D İ R M E   S İ R K Ü L E R İ

TARİH

19.04.2024

SAYI

2024/17

KONU

Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Hk

 

 

 

 

 

 

 

29.03.2024 tarih ve 65 sayılı Kurumlar Vergisi Sirküleri ile; 2024 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 7,55 (yüzde yedi virgül ellibeş) olarak tespit edilmiştir.

 

Bilgilerinize sunulur.       

Saygılarımızla…