SİRKÜLER
2024/18 2023 Hesap Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri ile Ba-Bs Formlarının Verilme, e-Defterlerin Oluşturulma, İmzalanma ve “Elektronik Defter Beratları”nın Yüklenme Sürelerinin Uzatılması Hk

 

M E V Z U A T   B İ L G İ L E N D İ R M E   S İ R K Ü L E R İ

TARİH

26.04.2024

SAYI

2024/18

KONU

2023 Hesap Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri ile Ba-Bs Formlarının Verilme, e-Defterlerin Oluşturulma, İmzalanma ve “Elektronik Defter Beratları”nın Yüklenme Sürelerinin Uzatılması Hk

 

 

 

 

 

 

 

 

26 Nisan 2024 tarihli ve 167 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

- 30 Nisan 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2023 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 6 Mayıs 2024 Pazartesi günü sonuna kadar,

- 30 Nisan 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024/Mart dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 6 Mayıs 2024 Pazartesi günü sonuna kadar,

- 30 Nisan 2024 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 10 Mayıs 2024 Cuma günü sonuna kadar,

uzatılmıştır.

 

Bilgilerinize sunulur.       

Saygılarımızla…