SİRKÜLER
2024/8 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:485)’ nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:558) Hk

 

M E V Z U A T   B İ L G İ L E N D İ R M E   S İ R K Ü L E R İ

TARİH

18.01.2024

SAYI

2024/8

KONU

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:485)’ nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:558) Hk

 

 

 

 

 

 

 

 

18/01/2024 tarihli ve 32433 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile;

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 102 nci maddesi uyarınca muhatapların tebellüğden imtina ettiği durumda veya muhatapların 25.04.2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre oluşturulan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresine tebliğe gidildiğinde tebliğ yapılacak kişinin adresinde bulunamaması durumunda kullanılan ve 485 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan “Tebligat Pusulası”nı değiştiren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:485)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:558) yayımlanmıştır.

İlgili Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize sunulur.       

Saygılarımızla…