Bağımsız Denetimde İstanbul Şirketleri Arasında Lider Firma

 

Bağımsız denetim firması olarak her alanda olduğu gibi bağımsız denetim kapsamında da hizmetimizi sınırsız şekilde ve en ideal fiyatlarla sunmaktayız. Capital Denetim Firması olarak bağımsız denetimlik hizmetimizi Kamu Gözetim Kurumu lisansına sahip olarak yapmaktayız. Oldukça geniş kapsamlı, resmî ve kaliteli bir şekilde ele aldığımız bağımsız denetim işlemlerini Türk Ticaret Kanunu ve Uluslararası Muhasebe ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun şekilde hayata geçirmekteyiz. 7 gün 24 saat boyunca ulaşılabilir olan firmamız sayesinde bu alanda en yetkin hizmeti alabilir ve denetim, raporlama hizmetimizden kesintisiz olarak faydalanabilirsiniz.

Bağımsız Denetim Nedir ve Nasıl Yapılır?

Bağımsız denetim firması olarak ele aldığımız bu konu, yıllık ya da aylık olarak finansal tabloların hazırlanması ve muhasebe verilerinin mevzuata göre belirlenmesidir. Bağımsız denetimler belli başlı kriterler doğrultusunda gerçekleştirilir. Alanında yetkinlik ve tecrübe kazanmış olan bağımsız denetçilerimizle birlikte gerekli tüm konularda görüş bildiriyor ve gerekli kurumlara raporlama yapıyoruz. Raporlar oluşturulurken işini en iyi şekilde yapan bağımsız bir denetçi ya da bağımsız denetim firması ile anlaşmak ve çalışmak oldukça önemlidir. Bunun nedenleri ise;

 • Muhasebe verilerinin son derece hassas veriler olması,
 • Vergiler ile konuların firma ve işletmeler için en önemli konular olması,
 • Hesaplamaların en doğru şekilde yapılmasıdır.

Capital Denetim Firması olarak tüm bu nedenleri göz önüne alıyor ve işlemlerimizi en tasdikli şekilde hayata geçiriyoruz. İnce eleyip sık dokuduğumuz tüm bağımsız denetim işlemlerinde referanslarımızı ve güvenilir yapımızı sizlerle tanıştırıyoruz. Alanında uzman yeminlik mali müşavirler ya da bağımsız denetim firması ile çalışmak istediğinizde Capital Denetim firmamıza başvuru yapmanız yeterli olacaktır. Alanında en iyi ve İstanbul’un en çok tercih edilen bağımsız denetim firması olarak;

 • Finansal tablo ve diğer finansal bilgileri raporlama standartlarına uygun bir şekilde doğruluyor ve hazırlıyoruz.
 • Makul güvence sağlayacak boyutlarda, yeterli derecede bağımsız denetim kanıtları elde ediyoruz.
 • Denetim standartlarında öngörülen tüm teknikleri uygulamaya alıyoruz.
 • Kullandığımız teknik ve hesaplamaları defterler, kayıt ve belgeler ile tasdikliyoruz.
 • Denetleme ve değerlendirmeler sonucunda raporlarınızı hazır hale getiriyoruz.

Bağımsız Denetimin Amacı ve Kapsamı Nedir?

Yetkin ve deneyimli bir bağımsız denetim firması olarak Capital Denetim firmamıza başvuru yapabilir ve hizmetin en kalitelisi ile tanışabilirsiniz. Yaptığımız tüm bağımsız denetim işlemlerini kanuna göre yapmaktayız. Bağımsız denetim firması olarak sunduğumuz bu hizmetin bazı amaç ve kapsamları mevcuttur. Bağımsız denetimin genel amaç ve kapsamları arasında;

 • Finansal bilgiler dahil olmak üzere tüm konuların belirlenmiş kriter ve kıstaslar dahilinde ele alınmak,
 • TDS çerçevesinde güvence sağlayacak görüşleri oluşturmak,
 • Kullanıcılarımıza denetim konusunda makul güvenceler sunmak,
 • Mesleki etik ilkelerine bağlı kalmak,
 • Yeterli seviyelerde denetim kanıtları toplamak,
 • Kanıtlara dayalı görüşleri raporlamak yer alır.

Bağımsız Denetim Kimler Tarafından Yapılabilir?

Bağımsız denetim işlemleri en doğru şekilde ve usullere uygun şekilde ancak bağımsız bir denetçi ya da bağımsız denetim firması tarafından yapılabilir. Capital Denetim firması olarak alanında uzman bağımsız denetçilerimiz ile hizmet sunmaktayız. Bu kişiler yeminli mali müşavirlik ya da serbest muhasebeci mali müşavirlik diplomasına ve ruhsatına sahip olan kişilerdir. Yetkin ve işini en iyi şekilde yapan personellerimiz sayesinde denetlenen işletmeler de denetimci işletmeler de memnuniyetini sık sık dile getirmektedir. Firmamızda çalışmak üzere seçtiğimiz yeminli mali müşavirler kesinlikle 1.6.1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik kanuna göre çalışmalarına başlarlar. Bağımsız denetim firması konusunda tercihiniz Capital Denetim firmamız olduğunda;

 • Ekibimizin son derece profesyonel çalıştığını görebilirsiniz.
 • Bünyemizde yer alan tüm çalışanlarımızın uzman kişiler olduğuna şahitlik edebilirsiniz.
 • Firmamızla iletişime geçmek için web sitemizi ya da iletişim bilgilerimizi tercih edebilirsiniz.
Bağımsız Denetimin Konusu ve Unsurları Nelerdir?

Bağımsız denetimin konusu oldukça geniş kapsamlıdır. Ancak tüm denetimler 6102 sayılı kanuna ve 660 sayılı kanun hükmünde yer alan mevzuatlara göre yapılmaktadır. Capital Denetim firması olarak biz de tüm kanun ve hükümlerini göz önüne alarak işlemlerimizi yapmaktayız. Denetim yaparken ele aldığımız unsurlar ise;

 • Hükümlere göre denetlediğimiz finansal tablolar,
 • Yıllık faaliyet raporları,
 • Risklerin erkenden saptanması,
 • Yönetime ilişkin sistemler,
 • Mevzuat uyarınca denetim kuruluşlarının denetlenmesi,
 • İncelemeler ve değerlendirmeler sonucunda raporların hazır edilmesidir.

Capital Denetim firması olarak tüm unsurlar ile yakından ilgilenmekte, denetim raporlarınızı büyük bir sorumlulukla üstlenmekteyiz.

A-) GENEL DENETİM KRİTERLERİ 

Aşağıdaki firmalar Bağımsız Denetime tabidir.

Tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini art arda iki hesap döneminde aşan şirketler;

 

i) Aktif toplamı 150 milyon Türk lirası.

ii) Yıllık net satış hasılatı 300 milyon Türk lirası.

iii) Çalışan sayısı 150 kişi.

 

B-) KURUMUN NEVİNE GÖRE BAĞIMSIZ DENETİME TABİ KURUMLAR

 

Bu genel şartların yanı sıra özel düzenlemeler ile bağımsız denetim yaptırmak zorunluluğu getirilen kurum ve kuruluşlar aşağıda maddeler halinde sayılmıştır.

 

1) 6362 sayılı Kanun uyarınca Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi şirketlerden;

a) Yatırım kuruluşları,

b) Kolektif yatırım kuruluşları,

c) Portföy yönetim şirketleri,

ç) İpotek finansmanı kuruluşları,

d) Varlık kiralama şirketleri,

e) Merkezi takas kuruluşları,

f) Merkezi saklama kuruluşları,

g) Veri depolama kuruluşları,

ğ) Derecelendirme kuruluşları,

h) Değerleme kuruluşları,

ı) Sermaye piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören veya işlem görmeleri amacıyla Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış geçerlilik süresi bulunan izahname veya ihraç belgesi bulunan anonim şirketler,

i) Bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmemekle birlikte halka arz edilmeksizin pay hariç sermaye piyasası aracı ihraç eden (ihraç ettikleri sermaye piyasası araçlarının itfa edildiği hesap döneminin sonuna kadar) veya bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış geçerlilik süresi bulunan ihraç belgesi olan anonim şirketler.

Bağımsız Denetim Yaptırmak zorundadırlar.

 

2) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun düzenleme ve denetimine tabi şirketlerden;

a) Bankalar,

b) Derecelendirme kuruluşları,

c) Finansal holding şirketleri,

ç) Finansal kiralama şirketleri,

d) Faktoring şirketleri,

e) Finansman şirketleri,

f) Varlık yönetim şirketleri,

g) Finansal holding şirketleri üzerinde 5411 sayılı Kanunda tanımlandığı şekliyle nitelikli paya sahip olan

kurumlar yine bağımsız denetim yaptırmak zorundadırlar.

3) 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında faaliyet göstermekte olan sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri de bağımsız denetime tabidir.

4) Borsa İstanbul Piyasalarında faaliyet göstermesine izin verilen; yetkili müesseseler, kıymetli madenler aracı kurumları, kıymetli maden üretimi veya ticaretiyle iştigal eden şirketler bağımsız denetime tabidir.

5) 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununa göre kurulan lisanslı depo işletmeleri ile 11/8/1982 tarihli ve 2699 sayılı Umumi Mağazalar Kanununa göre kurulan umumi mağazalar bağımsız denetime tabidir.

6) Aşağıdaki hak veya lisanslardan en az birine sahip olan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar:

a) Karasal ortamdan ulusal televizyon yayını yapma

hakkı.

b) Uydu televizyon yayın lisansı.

c) Birden fazla ile yönelik olarak kablolu televizyon

yayın lisansı

bulunan kurum ve kuruluşlarda bağımsız denetim yaptırmak zorundadır.